Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
19 Ocak 2022

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

     Hastanede bulunan tüm birimlerin mal ihtiyaçlarının karşılandığı birimlerdir. Her deponun başında bir taşınır kayıt kontrol yetkilisi yer almaktadır.