Kalite Birimi Sorumluları
30 Eylül 2021

BÖLÜM

KALİTE SORUMLUSU

KALİTE SORUMLU YARDIMCISI

Kurumsal Yapı

Kurumsal Verimlilik

Uz. Dr. Fatih ALADAĞ

Başhekim

Uz. Dr. Tayfur TÜRKEL

Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Burcu SEYREK

Kalite Yönetim Direktörü

Zahide AVCIOĞLU

Hemşire

Risk Yönetimi

İşyeri Hekimi

Gamze BEYAZ

İşyeri Hemşiresi

Acil Durum ve Afet Yönetimi

İbrahim Cenk YALABIK

İdari Mali İş. Müd.

Eğitim Yönetimi

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri

Ayhan ŞAHİN

Sağ. Bak. Hiz. Müdürü

Eda CENGİZ

Eğitim Hemşire

Sosyal Sorumluluk

Uz. Dr. Tayfur TÜRKEL

Başhekim Yardımcısı

Arife AKAR

Müdür Yardımcısı

Hasta Deneyimi

Sema GÜZEL

SHU

Feride Berna BURKAŞ

Psikolog

Hizmete Erişim

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Ayhan ŞAHİN

Sağ. Bak. Hiz. Müdürü

Arife AKAR

Müdür Yardımcısı

Yaşam Sonu Hizmetler

Hüseyin ÖZER

Teknik Birim

Serbay KOCABABA

Memur

Hasta Bakımı ( Klinikler )

Ayhan ŞAHİN

Sağ. Bak. Hiz. Müdürü

Nilüfer ÇETİN

Hemşire

Fatma ARSLAN

Hemşire

Nurten KORKMAZ

Hemşire

Eda ER

Hemşire

İlaç Yönetimi

Çağla YAŞIN

Eczacı

Hilal BAKKAL KILIÇ

Eczacı

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü

Uz. Dr. Tayfur TÜRKEL

Dahiliye Uzmanı/ Başhekim Yard.

Selda YORGANCI

Enf. Kon. Hemşire

Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri

Gülnur GÖKKAYA

Hemşire

Münevver DERİCİ

Temizlik Personeli Sor.

Transfüzyon Hizmetleri

Uz. Dr. H. Ömür ÖZKAN

Dahiliye Uzmanı

Murat ÇİZMECİ

Lab. Tekn.

Radyasyon Güvenliği

Uz. Dr. Ünal AKTAŞ

Radyoloji Uzmanı

Ersin KARACA

Röntgen Tekn.

Acil Servis

Dr. M. Hakan AYNELİ

Pratisyen Hekim

Zehra SEVİ

Hemşire

Ameliyathane

Op. Dr. H. Ömür ÖZKAN

Anestezi Uzmanı

Gülnur GÖKKAYA

Hemşire

Anestezi

Op. Dr. H. Ömür ÖZKAN

Anestezi Uzmanı

Recep ÖZGEN

Anestezi Tekn.

Yoğun Bakım Ünitesi

Uz. Dr. O. Okhan ÖZEKİN

Anestezi Uzmanı

Mukaddes ÇOBAN

Hemşire

Doğum Hizmetleri

Op. Dr. Nurcihan KARAKURT

Kadın Hast. Ve Doğum Uz.

Seval UYSAL

Hemşire

Diyaliz Hizmetleri

Dr. Süleyman ÇOBAN

Pratisyen Hekim

Aydın KORKMAZ

Sağ. Memuru

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri

Psikiyatri Uzmanı

Refik AKTEN

Sosyal Hizmet Uzmanı

Biyokimya Laboratuvarı

Uz. Dr. Kurtuluş KİBAR

Biyokimya Uzmanı

Satı KOCA

Lab. Tekn.

Mikrobiyoloji Laboratuvar

Aysun PANUŞ

Lab. Tekn.

Fatma KURTGÖZ

Lab. Tekn.

Patoloji Laboratuvarı

Uz. Dr. Erhan İŞLER

Patoloji Uzmanı

Mehmet ÇELEBİ

Lab. Tekn.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Uz. Dr. Berna ÇELİK

Fizik Tedavi Uzmanı

Emine ÇİFTÇİ

Fizyoterapist

Palyatif Bakım Kliniği

Uz. Dr. Tayfur TÜRKEL

Dahiliye Uzmanı

Nurten KORKMAZ

Hemşire

Evde Sağlık Hizmetleri

Dr. İsmail Nur ÖZBOYACI

Pratisyen Hekim

Berna SEZGİN

Hemşire

Tesis Yönetimi

İbrahim Cenk YALABIK

İdari Mali İş. Müd.

Otelcilik Hizmetleri

İbrahim Cenk YALABIK

İdari Mali İş. Müd.

Bilgi Yönetimi

İbrahim Cenk YALABIK

İdari Mali İş. Müd.

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

İbrahim Cenk YALABIK

İdari Mali İş. Müd.

Huriye ŞENTÜRKOĞLU

Hemşire

Selma YILDIZ

Tıbbi Sekreter

Emine TÜRKAY

V.H.K.İ.

Fatih ÖNDER

Teknisyen

Mustafa CÜCE

Sağlık Memuru

Zeliha SAKMAN

Lab. Tekn.

HBTC Sorumlusu

Nejla KASAP

Lab. Tekn.

HBTC Sorumlu Yard.

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Selami GÜLMEZ

V.H.K.İ.

Ellez KAPLAN

Sağlık Memuru

Atık Yönetimi

Gamze BEYAZ

Hemşire

Selda YORGANCI

EKK Hemşiresi

Dış Kaynak Kullanımı

İbrahim Cenk YALABIK

İdari Mali İş. Müd.

Göstergelerin İzlenmesi

Burcu SEYREK

Kalite Yönetim Direktörü

Zahide AVCIOĞLU

Hemşire

Kalite Göstergeleri

Burcu SEYREK

Kalite Yönetim Direktörü

Zahide AVCIOĞLU

Hemşire