Arşiv Birimi
18 Ocak 2022

Tıbbi arşiv ve idari arşiv olarak ikiye ayrılmaktadır. Tıbbi arşivde hasta dosyaları ve diğer tıbbi belgelerin bulunduğu arşivdir. İdari birim arşivinde ise idari birimde yıl içinde yapılan yazışma ve çalışmalara ilişkin tüm belge ve klasörlerin saklandığı arşivlerdir.

Hastanidaresindilekçe ile başvurduğunuz ve Başhekim tarafından onayladığınız takdirde, epikriz raporunuzu yeniden bilgi işlem merkezinden alabilirsiniz. Başvurduğunuz dilekçeniz arşivdeki hasta dosyanıza eklenecektir. Yatış süresince çekilen filmleriniz ve dosyaların asılları resmi kayıt olduğundan hastanemiz  arşivinde muhafaza edilir.