Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
10 Temmuz 2018

(TRSM) TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ NEDİR?

Ağır ruhsal bozukluğu olan (bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle yeti yitimi ile giden şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi kronik ruhsal hastalıklar) hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi,  takip ve tedavilerinin yaşadıkları ortamda sunulabilmesi, sosyal rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığına ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlere toplum ruh sağlığı merkezi denir.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNE NASIL MÜRACAAT EDİLİR?

 • Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaları tespit eder ve hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat kurar.
 • Merkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir.
 • Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.
 • Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından talep yapılabilir.
 • Ayrıca aile sağlığı merkezleri de tespit ettiği ağır ruhsal bozukluğu bulunan hasta veya hasta yakınını toplum ruh sağlığı merkezine yönlendirebilir.

 MERKEZDE NE TÜR ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR?

 • Merkezin işleyişi ile ilgili hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi,
 • Hastalara bireysel danışmanlık hizmetinin verilmesi,
 • Grup terapisi,
 • Psikososyal beceri eğitimi,
 • Hastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik gibi uğraşı tedavilerinin düzenlenmesi,
 • Hasta ve ailesine psiko-eğitim verilmesi,
 • Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurulması ve merkezin hastayla bağlantısının oluşturulması,
 • Merkeze devamı sağlanan hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğinin takip edilmesi,
 • Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmaların yapılması vb. faaliyetler merkez tarafından gerçekleştirilmektedir.

MERKEZDE KİMLER ÇALIŞIYOR?

 • Psikiyatrist Dr. Ulaş YILMAZ
 • Psikolog Derya ÖZBAĞCI
 • Sosyal Hizmet Uzmanı Sema GÜZEL
 • Sosyal Hizmet Uzmanı Refik AKTEN
 • Hemşire Alparslan BİRER
 • Hemşire Gamze BEYAZ

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİMİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

İletişim No: Tel : 0(242) 887 14 80 Dahili: 265        Fax: 0 (242) 887 59 66                     

www.kumlucadh.saglik.gov.tr

Adres: Kum Mahallesi, Mezarlıklı Kum Sk. No:19 Kumluca/ANTALYA

1.png 2.png
3.png 4.png
5.png 6.png