Diğer Birimler / Üniteler
19 Şubat 2020

1.Diş Tedavi ve Protez Merkezi

            ( Ayrı Binada Hizmet Vermekte )

           

            

2.Acil Servis       


5.2.5.3 Evde Sağlık Birimi


4. Fizik Tedavi Ünitesi

        Kas ve eklem ağrıları olan hastaların, ortopedi ameliyatı geçiren hastaların özellikli cihaz ve egzersizler tedavi ve rehabilite işlemlerinin yapıldığı ünitedir.

5. Diyaliz Ünitesi

       2007 yılında hizmete açılmıştır, 12 yatak kapasitelidir. Kişisel tv, yemek servisi hizmeti      verilmektedir.

       Diyaliz Hastalarımıza haftada 6 gün diyaliz hizmeti verilmektedir. Hizmet aracımızla evinden alınan hastalarımız tedavi sonrası evine bırakılmaktadır.

6. Transfüzyon Merkezi

Dr. Erhan ERTÜRK     
  
       Hastanede tedavi görüp kan nakli ihtiyacı olan hastaların kan ve kan ürünleri ihtiyaçlarının karşılandığı birimdir. Bu birim de sertifikalı sorumlu hekim ve sertifikalı bir sağlık personeli çalışmaktadır. Bu birim kan ve kan ürünleri ihtiyacını Antalya Kızılay Bölge Müdürlüğü’nden karşılamaktadır. Hastanede çok acil durumlar haricinde kan ve kan ürünleri bağışı kabul edilmemektedir.

7. Eczane

        Yatarak tedavi gören hastaların tedavilerinde kullanılan her türlü ilaç ve tıbbi sarf malzemenin karşılandığı yerlerdir. Eczanede sorumlu bir eczacı ve iki sağlık personeli çalışmaktadır. Eczane sorumlusu ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından kullanımı yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin takibini yapar.

8 Odyoloji

        Özellikle Kulak Burun Boğaz polikliniği ve kliniğinde ayaktan veya yatarak tedavi gören hastaların işitme testlerinin yapıldığı birmdir. Ayrıca hastanede dünyaya gelen bebeklerin yenidoğan bebek işitme testleri zorunlu olarak bu birimce yapılarak erken teşhiş imkanı sağlanmaktadır. Bu birimde Odyometri cihazı, timpanometri cihazı, yenidoğan işitme cihazı ile bu tetkikler gerçekleşmektedir.

                       

9. Diyet ve Beslenme

        Obezite ve beslenme problemi bulunan hastalar ile çeşitli hastalıkları bulunan hastalara (Diyabet, kalp ve damar hastalıkları gibi)  özel beslenme diyet programlarının hazırlandığı ve kilo takiplerinin yapıldığı birimdir. Bu birime doğrudan veya hekimlerin tavsiyesi doğrultusunda hasta kabulü yapılmaktadır.

        

10. Sigara Bırakma Polikliniği

       Ülkemizde tüm ölümlerin %41,6’sı sigaraya bağlı hastalıklar neticesinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Sigara Bırakma Tedavisi Destek Programı’ yürütülmeye başlanmıştır. Bu program bünyesinde  hastanemizde Sigara Bırakma Polikliniği 15 Kasım 2012 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.

11. Sosyal Hizmet Birimi

Sosyal Hizmet Birimleri ; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanlarınca yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde destek olunması gibi hizmetlerin  yürütüldüğü birimlerdir.

12. Organ Bağış Birimi

             İl  Sağlık  Müdürlüğü,  Hastaneler  ve  Organ  nakli  yapan merkezlere Organ   bağışı   yapmak   isteyen   kişiler   başvuru yaparak  iki  tanık  huzurunda  bir  belge  imzalayarak  organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerekmektedir.

13. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
     
       
( Ayrı Binada Hizmet Vermekte )