Komiteler ve Ekipler
18 Mart 2022

ÇALIŞAN SAĞILIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Uz. Dr. Fatih ALADAĞ

Başhekim

Uz.Dr. Tayfur TÜRKEL

Başhekim Yard.

İbrahim Cenk YALABIK

İdari-Mali İşler Müdürü

Ayhan ŞAHİN

Sağlık Bakım Hizmet. Müdürü

Arife AKAR

Müdür Yardımcısı
( Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi )

Burcu SEYREK

Kalite Yönetim Direktörü

Selda YORGANCI

Enf. Kontrol Hemşiresi

Zehra SEVİ

Hemşire
( Acil Servis Sorumlu Hemşiresi )

Eda ER

Hemşire
( Beyin Cer. Nöroloji Sor. Hemşiresi )

Feride Berna BURKAŞ

Psikolog
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Uz. Dr. Fatih ALADAĞ

Başhekim

Uz. Dr. Canan YAYLA

Anestezi Uzmanı

Uz. Dr. Kurtuluş KİBAR

Biyokimya Uzmanı

İbrahim Cenk YALABIK

İdari-Mali İşler Müdürü

Ayhan ŞAHİN

Sağlık Bakım Hizm. Müdürü

Arife AKAR

Müdür Yardımcısı

Burcu SEYREK

Kalite Yönetim Direktörü

Fatma ARSLAN

Klinikler Kalite Birim Sor. Yard.

Hemşire

Satı KOCA

Biyokimya Laboratuvarı Birim Sor. Yrd. Lab. Teknisyeni

Ali KILINÇ

Eczacı

İbrahim Cenk YALABIK

Sağlık Memuru ( Bilgi İşlem )

Sema GÜZEL

Sosyal Hizmet Uzmanı

( Hasta İletişim Birimi )


ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ

Uz. Dr. Fatih ALADAĞ

Başhekim

Uz. Dr. Tayfur TÜRKEL

Başhekim Yard.

İç Hastalıkları Uzmanı

İbrahim Cenk YALABIK

İdari-Mali İşler Müdürü

Ayhan ŞAHİN

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü

Arife AKAR

Müdür Yardımcısı

Dr. M. Hakan AYNELİ

Pratisyen Hekim

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Uzm. Dr. H.Ömür ÖZKAN

Anestezi Uzmanı

Ameliyathane Sorumlu Hekimi

Uzm. Dr. Osman Okhan ÖZEKİN

Anestezi Uzmanı

Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi

Zehra SEVİ

Hemşire

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Gülnur GÖKKAYA

Hemşire

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Mukaddes ÇOBAN

Hemşire

Yoğun Bakım Ün. Sorumlu Hemşiresi

Burcu SEYREK

Tıbbi Sekreter

Kalite Yönetim Direktörü                                       BİNA TURU EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

Uz. Fatih ALADAĞ

Başhekim

  

Uz. Dr. Tayfur TÜRKEL

Başhekim Yardımcısı

Ayhan ŞAHİN

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

 

İbrahim Cenk YALABIK

 

İdari Mali İşler Müd.

  

Burcu SEYREK

 

Kalite Yönetim Direktörü

  

Zahide AVCIOĞLU

Kalite Birim Çalışanı

Gamze BEYAZ

İşyeri Hemşiresi

Hüseyin ÖZER

 

Teknik Servis Sorumlusu

 


EĞİTİM KOMİTESİ

Uz. Dr. Fatih ALADAĞ

Başhekim

Uzm. Dr. Tayfur TÜRKEL

Başhekim Yard./ Dah. Uzm.

İbrahim Cenk YALABIK

İdari-Mali İşler Müdürü

Ayhan ŞAHİN

Sağlık Bakım Hizmet. Müdürü

Arife AKAR

Müdür Yardımcısı

Burcu SEYREK

Kalite Yönetim Direktörü

Eda CENGİZ

Eğitim Hemşiresi

Seval UYSAL

Ebe ( Doğum Hizmetleri )

Eda ER

Hemşire ( Klinikler )

Satı KOCA

Laboratuvar Tekn.

Sema GÜZEL

Sosyal Hizmet Uzmanı
Hasta İletişim Birimi


ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Uz. Dr. Fatih ALADAĞ

Başhekim

Uz. Dr.Tayfur TÜRKEL

Başhekim Yard./ Dahiliye Uzmanı

Uzm. Dr.Nurcan DEMİRTAŞ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Uzm Dr. Buket UYSAL ALADAĞ

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Cengiz GÖZÜDEĞMEZ

Genel Cerrahi Uzmanı

İbrahim Cenk YALABIK

İdari-Mali İşler Müdürü

Ayhan ŞAHİN

Sağlık Bakım Hiz. Müd.

Burcu SEYREK

Kalite Yönetim Direktörü

Ali KILINÇ

Eczacı

Selda YORGANCI

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi


İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

Uz.Dr. Fatih ALADAĞ

Başhekim

Uz.Dr. Tayfur TÜRKEL

Başhekim yrd./ Dahiliye Uzmanı

Op. Dr. Fehmi Doruk KURAN

Ortopedi Uzmanı

Op. Dr. Cengiz GÖZÜDEĞMEZ

Genel Cerrahi Uzmanı

Uz. Dr. Buket UYSAL ALADAĞ

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Ayhan ŞAHİN

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü

Fatma ARSLAN

Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi

Çağla YAŞIN

Eczacı

Sema GÜZEL

Sosyal Hizmet Uzmanı

Hasta İletişim Birimi


NÜTRİYON DESTEK EKİBİ

Uz. Dr. Fatih ALADAĞ

Başhekim

Uz. Dr. Tayfur TÜRKEL

Başhekim Yard.

Uz. Dr. Atilla AKSU

Dahiliye Uzmanı

Uz. Dr. Elvan ARIKAN

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr Cengiz GÖZÜDEĞMEZ

Genel Cerrahi Uzmanı

Eda ER

Hemşire

Nurten KORKMAZ

Hemşire

Fatma ARSLAN

Hemşire

Nilüfer ÇETİN

Hemşire

Mukaddes ÇOBAN

Hemşire

Aslı Büşra AKÇAY

Diyetisyen

Meltem DEMİR

Diyetisyen

Emine AKYOL

Diyetisyen

Çağla YAŞIN

EczacıRADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Uz. Dr. Fatih ALADAĞ

Başhekim ( Lisans Sahibi )

Uzm. Dr. Tayfur TÜRKEL

Başhekim Yardımcısı

Uz. Dr. Ünal AKTAŞ

Radyoloji Uzmanı ( Radyasyondan Korunma Sorumlusu )

Uz. Dr. Hakan SİME

Radyoloji Uzmanı( Radyasyondan Korunma Sorumlusu )

Burcu SEYREK

Tıbbi Sekreter ( Kalite Yönetim Direktörü )

İbrahim Cenk YALABIK

İdari-Mali İşler Müdürü ( Kuruluş Yönetim Temsilcisi )

Ayhan ŞAHİN

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü ( Hemşire Temsilcisi )

Ersin KARACA

Röntgen Tek.

( Radyasyondan Korunma Sorumlusu )

Muharrem PALAZ

Röntgen Tekn.

( Radyasyondan Korunma Sorumlusu )


TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Uz. Dr. Fatih ALADAĞ

Başhekim

Um. Dr. Tayfur TÜRKEL

Başhekim Yard.

İbrahim Cenk YALABIK

İdari-Mali İşler Müdürü

( Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu, Güvenlik Amiri)

Ayhan ŞAHİN

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü

Arife AKAR

Müdür Yardımcısı

Burcu SEYREK

Kalite Yönetim Direktörü

Selma YILDIZ

Tıbbi Sekreter ( Taşınır Kayıt Yetkilisi )

Fatih ÖNDER

Teknisyen ( Taşınır Kayıt Yetkilisi, Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu )

Fatma ARSLAN

Hemşire ( Cerrahi servis sorumlu hemşiresi )

Gülnur GÖKKAYA

Hemşire (Sterilizasyon birim Sorumlusu )

Hüseyin ÖZER

V.H.K.İ (Teknik Servis Sorumlusu )

Emine TÜRKAY

V.H.K.İ. ( Taşınır Kayıt Yetkilisi )