Amaç ve Hedeflerimiz
18 Ocak 2022

-Kumluca Devlet Hastanesinde çalışmaktan mutluluk duyan, ken­di içinde ve toplumla doğru iletişim kurabilen, alanında eğitimli ve deneyimli ekibiyle kaliteli sağlık hizmeti sunmak,

-Tüm kaynakları etkin kullanmak,

-Yasal mevzuatlar ve tıbbi etik kurallar çerçevesinde;

-Hizmet alanların ve çalışanların memnuniyetini sağlamak,

-Tedarikçilerimizle aynı amaçlarda birleşmek,

-Sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak,

-Çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yap­mak,

-Hizmet sırasında oluşan her türlü atığımızı (havaya, suya, toprağa) öncelikle azaltmak veya geri dönüşüme göndermek suretiyle çevreye verilen zararı en aza indirmektir.