Değerlerimiz
18 Ocak 2022

Değerlerimiz

Önce İnsan

Hasta ve Yakınlarının Haklarına Saygı

Topluma, Çevreye ve Yasalara Saygı

Kalıcı Güven

Tıbbi Deontoloji ve Etik’e Uyum

Bilimsellik

Çağdaşlık

Ulaşılabilir ve Şeffaf Olmak

Sürdürülebilirlik

Eşitlik

Verimlilik