T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kumluca Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kumluca Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komiteler ve Ekipler

Güncelleme Tarihi: 01/06/2018

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

BİRİM

Uz. Dr. Ayşegül ALKAN

Başhekim

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

Uz. Uz. Dr. Süreyya KARAKURT

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Enfeksiyon Kontrol Hekimi

Mehmet ÖZ

İdari Mali İşler Müdürü

İdari Hizmetler Yöneticisi Güvenlik Amiri

Fatma GÖK

Sağlık Bakım Hiz. Müd.

Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Mustafa ŞAHİN

İdari Mali İş. Md. Yrd.

İdari Mali Hizmetler

Ayhan Şahin

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Burcu SEYREK

Tıbbi Sekreter

Kalite Yönetim Direktörü

Gülcan OK

Hemşire

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Fatma ÖZDEMİR

Hemşire

Klinikler Bölüm Kalite Sorumlu Yardımcısı

Zehra SEVİ

Hemşire

Klinikler Bölüm Kalite Sorumlu Yardımcısı

Umut ÇELİK

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal Hizmet Birimi

Sıddıka YALABIK

Hemşire

Kalite Birim Çalışanı

 

 

 


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Uz. Dr. Ayşegül ALKAN

Başhekim

Uz. Dr. Canan YAYLA

Anestezi Uzmanı

Uz. Dr. Volkan ARIKAN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Mehmet ÖZ

İdari Mali İşler Müdürü

Mustafa ŞAHİN

İdari Mali İşler Müdür Yrd.

Fatma GÖK

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

Burcu SEYREK

Kalite Yönetim Direktörü

Satı KOCA

Lab. Teknisyeni

Fatma Rabia GENELİOĞLU

Eczacı

Fatih KAYA

Sağlık Memuru (Bilgi İşlem Per.)

Umut ÇELİK

Sosyal Hizmet Uzmanı(Hasta İletişim Birimi)

Fatma ÖZDEMİR

Hemşire


EĞİTİM KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

BİRİM

Uz. Dr. Ayşegül ALKAN

Başhekim

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

Mehmet ÖZ

İdari Mali İşler Müdürü

İdari Hizmetler Yöneticisi

Fatma GÖK

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü

Hemşire Hizmetleri Temsilcisi

Ayhan ŞAHİN

Sağlık Bakım Hiz. Müd. Yard.

Sağlık Bakım Hizmetleri

Uz. Dr. Fatıma Nevay ERSAL GENÇ

Dahiliye Uzmanı

Hekim

Burcu SEYREK

Tıbbi Sekreter

Kalite Yönetim Direktörü

Gülcan OK

Hemşire

Eğitim Hemşiresi

Seval UYSAL

Ebe

Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlu Yardımcısı

Umut ÇELİK

Sosyal Hizmet Uzmanı

Hasta Hakları Birimi

Eda ER

Hemşire

Hasta Bakım Birim Kalite Sorumlu Yardımcısı

Mustafa ŞAHİN

İdari Mali İşler Müdür Yard.

İdari Hizmetler

Satı Koca

Laboratuvar Teknisyeni

Laboratuvar Hizmetleri

 

 

 


TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

Uz. Dr. Ayşegül ALKAN

Başhekim

Dr. Erhan ERTÜRK

Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi

Op. Dr. Murat DURUKAN

Genel Cerrahi Uzmanı

Uz. Dr. Atilla AKSU

Dahiliye Uzmanı

Uz. Dr. Mustafa AY

Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı

Uz. Dr. Fatıma Nevay ERSAL GENÇ

Dahiliye Uzmanı

Op. Dr. Fehmi Doruk KURAN

Ortopedi Uzmanı

Op. Dr. Sercan Savaş YALÇIN

Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı

Uz. Dr. Canan YAYLA

Anestezi Uzmanı

Uz. Dr. Serkan KURT

Kardiyoloji Uzmanı

Op. Dr. Tarık MANDAL

Kadın Hast. Ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Ersoy TAŞKARA

Üroloji Uzmanı

Op. Dr. İlker KARKIN

Ortopedi Uzmanı

Dr. Mustafa Hakan AYNELİ

Acil Sorumlu Hekimi

Zehra SEVİ

Acil Servis Birim Sorumlu Hemşiresi

Fatma ARSLAN

Cerrahi-Ortopedi Servis Birim Sorumlu Hemşiresi

Eda ER

Beyin Cerrahi-Kardiyoloji Servis Birim Sorumlu Hemşiresi

Aydın KORKMAZ

Diyaliz Birimi Sorumlu Sağlık Memuru

Songül TÜRKAN

Dahiliye-Göğüs Servisi Birim Sorumlu Hemşiresi

Fatma ÖZDEMİR

Kadın Doğum –Çocuk Servisi Birimi Sorumlu Hemşiresi

Recep ÖZGEN

Anestezi Teknisyeni

Fatih KAYA

Sağlık Memuru İstatistik Birimi

Murat ÇİZMECİ

Laboratuvar Teknisyeni Transfüzyon Merkezi Sorumlu Teknisyeni

Eylem ERDOĞAN

Hemovijilans Hemşiresi

 

 

 

 


ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

PERSONEL ADI SOYADI

BİRİMİ

Uz. Dr. Ayşegül ALKAN

Başhekim

Uz. Dr. Süreyya KARAKURT

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Mustafa AY

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Hacı Mehmet MÜLAYİM

Genel Cerrahi Uzmanı

Uz. Dr. Nurcan DEMİRTAŞ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Mehmet ÖZ

İdari Mali İşler Müdürü

Fatma GÖK

Sağlık Bakım Hzm. Müdürü

Gülcan OK

EKK Hemşiresi

Burcu SEYREK

Kalite Yönetim Direktörü

Ali KILINÇ

Eczacı


RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

BİRİM

UZ.DR.AYŞEGÜL ALKAN

BAŞHEKİM

LİSANS SAHİBİ

UZ.DR. ÜNAL AKTAŞ

RADYOLOJİ UZMANI

RADYASYONDAN KORUNMA SORUMLUSU

Uz. Dr. İSMAİL YILMAZ

RADYOLOJİ UZMANI

RADYASYONDAN KORUNMA SORUMLUSU

MEHMET ÖZ

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

KURULUŞ YÖNETİM TEMSİLCİSİ

FATMA GÖK

SAĞLIK BAKIM HİZMETLER MÜDÜRÜ

HEMŞİRE TEMSİLCİSİ

BURCU SEYREK

TIBBİ SEKRETER

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ERSİN KARACA

RÖNTGEN TEKNİKERİ

DENETİMLİ ALAN RADYASYON GÜVENLİĞİ BÖLÜM SORUMLUSU

MUHARREM PALAZ

RÖNTGEN TEKNİKERİ

RADYASYONDAN KORUNMA SORUMLUSU


TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

Uz. Dr. Ayşegül ALKAN

Başhekim

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

Mehmet ÖZ

İdari Mali İş. Müd.

İdari Hiz. Yöneticisi(Tıbbi Cihaz Yönetimi Srumlusu) ,Acil ve Afet Yönetimi Sorumlusu, Güvenlik Amiri

Fatma GÖK

Sağlık Bakım Hiz. Müd.

Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Mustafa ŞAHİN

İdari Mali İş. Md. Yrd.

İdari Mali Hizmetler

Burcu SEYREK

Tıbbi Sekreter

Kalite Yönetim Direktörü

Fatma ARSLAN

Hemşire

Hasta Bakımı Kalite Bir. Sor. Yardımcısı

Şerife DURUKAN

Hemşire

Sterilizasyon Hiz. Kalite Bir. Sor. Yard.

Selma YILDIZ

Tıbbi Sekreter

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Fatih ÖNDER

Teknisyen

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi(Tibbi Cihaz Yönetimi Sor.)

İrfan TUNÇ

Şoför

Teknik Servis Sorumlusu

Emine TÜRKAY

V.H.K.İ.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Sıddıka YALABIK

Hemşire

Kalite Birim Çalışanı


BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

Adı Soyadı

Ünvanı

Görevi

Uz.Dr.Ayşegül ALKAN

Başhekim

Başkan

Mehmet ÖZ

İdari Mali İşler Müdürü

Üye

Mustafa ŞAHİN

İdari Mali İş.Müd. Yard.

Üye

Fatih Kaya

Sağlık Memuru
Bilgi İşlem Sorumlusu

Üye

Burcu SEYREK

Tıbbi Sekreter
Kalite Yönetim Direktörü

Üye


İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

Uz.Dr. Ayşegül ALKAN

Başhekim

Uz.Dr. Süreyya KARAKURT

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Fehmi Doruk KURAN

Ortopedi Uzmanı

Uz. Dr. Atilla AKSU

Dahiliye Uzmanı

Op. Dr. Murat DURUKAN

Genel Cerrahi Uzmanı

Uz. Dr. Mustafa AY

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Fatma GÖK

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü

Fatma ÖZDEMİR

Kadın Doğum Çocuk Servisi Kalite Bir. Sor. Yard.

Ali KILINÇ

Eczacı

Fatma Rabia GENELİOĞLU

Eczacı

Umut ÇELİK

Sosyal Hizmet Uzmanı

Hasta İletişim Birimi


NÜTRİYON DESTEK EKİBİ

Uz. Dr. Ayşegül ALKAN

Başhekim

Uz. Dr. Atilla AKSU

Dahiliye Uzmanı

Uz. Dr. Mustafa AY

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. H. Mehmet MÜLAYİM

Genel Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Sercan Savaş YALÇIN

Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı

Fatma BİRER

Hemşire

Songül TÜRKAN

Hemşire

Fatma ARSLAN

Hemşire

Fatma ÖZDEMİR

Hemşire

Sevgi IŞILAK

Hemşire

Emine AKYOL

Diyetisyen

F. Rabia GENELİOĞLU

Eczacı


BİNA TURU EKİBİ

ADI SOYADI


ÜNVANI

Uz. Dr. Ayşegül ALKAN

 

Başhekim

 

 

Fatma GÖK

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

 

Mehmet ÖZ

 

İdari Mali İşler Müd.

 

 

Burcu SEYREK

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

İrfan TUNÇ

 

Teknik Servis Sorumlusu