• tr
  • en
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
Kumluca Devlet Hastanesi
M.Kemal Atatürk
Başsağlığı
Başsağlığı

BAŞSAĞLIĞI Atatürk Devlet Hastanesi Dahliye Uzmanı Sayın ; Uzm. Dr. Mehmet Şakir ÖZKARA'nın Elim bir trafik kazası sonucu vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine,yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına baş sağlığı dilerim. Uzm. Dr. Ayşegül ALKAN

Detay

Soma Başsağlığı
Soma Başsağlığı
Hemşireler Günü
Hemşireler Günü

Hemşireler Günü Hemşirelik, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran, sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından birisidir. Zor bir meslek olan hemşirelik; diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili profesyonel bir meslektir. Hemşireliğin tarihi, kadının sağaltıcı(şifa verici) rolü ile başlamış olup doğuşu ilkçağlara dayanmaktadır. İlkçağlarda hasta ve düşkünlere yardımla başlayan hemşirelik hizmetlerinin Ortaçağ Avrupası’nda, hemşirelik hizmeti verenler arasında çoğunlukta din görevlilerinin olması o dönem için hemşireliğin “kutsal”, hemşirelerin ise “melek” olarak adlandırılmasına yol açmıştır. Modern anlamdaki hemşireliğin de 1800'lü yıllarda Kırım Savaşı sırasında, Florance Nightingale ile başladığı kabul edilmektedir. Florence Nightingale daha küçük yaşlarda hastanelerde hastalara yeterli düzeyde ilgi gösterilmediğini düşünür ve bunu düzeltmek için ailesinin karşı olmasına rağmen hastabakıcı olmak ister. O dönemlerde hastabakıcılık hiç bir işi olmayan kızların yaptığı pis bir iştir. Hastabakıcılığın kötü adını silmek ve bunu meslek haline getirmek ister. Kırım Savaşı sırasında yaralanan İngiliz askerlerinin tedavi ve bakımını yapar. Savaşın zor koşullarında, gece gündüz demeden yaralılara baktığı için askerler ona The Lady with the Lamp yani Lambalı Kadın adını verir. Doğum günü olan 12 Mayıs, tüm dünyada hemşireler günü olarak kabul edilmiştir ve günümüzde de kutlanmaya devam edilmektedir. Günümüzde bizler, 12 Mayısı; özveri, şefkat, sabır ve sevecenliğin insan sevgisiyle yoğrularak gece-gündüz kesintisiz hizmetlerle sürdürdüğümüz, kutsal ve onurlu mesleğimizin sorunlarını ve nasıl daha iyi oluruzu tartıştığımız, çözümler bulmaya çalıştığımız özel ve önemli bir gün olarak kutlamaya devam etmekteyiz. Ülkemizde de hemşirelik mesleğinin ortaya çıkışı oldukça eskidir. Besim Ömer Paşa tarafından, 1911 yılında Gönüllü Hastabakıcılık Kursu açılmış ve İstanbul’un tanınmış ailelerinin kızları bu kursa alınmıştır. Süresi altı ay olan bu kurstan sonra Müslüman Türk kadınları ilk kez Balkan Savaşı’nda (1912) yaralı askerlerin bakımına katılmışlardır. Cumhuriyet ilan edildiğinde, sağlık alanında çalışan insan gücünün yetersiz olmasından dolayı bu günkü adı Kızılay Özel Hemşirelik Okulu olan, Kızılay Hastabakıcı Okulu kurulmuştur. Bu okul, Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye’de kurulan ilk hemşirelik okuludur. Türkiye’de hemşirelikte üniversite düzeyindeki eğitim ise, 1955’te Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun açılmasıyla başlamıştır. Bu okul, ayrıca Avrupa’da da üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik yüksekokulu olma özelliğini taşımaktadır. İlk hemşirelik kanunu 1954 yılında çıkartılmış olan 6283 sayılı kanundur. 25 Nisan 2007 tarihinde çıkarılan 5634 sayılı kanunla bu kanun yenilenmiştir. Kanunda yapılan değişiklik ile hemşire unvanı lisans düzeyinde eğitim almış bireylere verilmiş, ayrıca yapılan yeni düzenlemeyle “hemşire” tanımından “kadın” ibaresi kaldırılarak, meslekteki cinsiyet ayrımı da sona ermiştir. Böylece hemşirelik yüksekokullarına, sağlık yüksekokullarına ve sağlık bilimleri fakültelerinin hemşirelik programlarına erkek öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. Yeni yasaya göre hemşire; “tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir” olarak tanımlanmaktadır. Özetle; hemşirelik, bu değişimler kadar hemşireliğin kendi dinamiklerinden kaynaklanan gelişmelerle de etkileşim içinde, çağdaş yaklaşımla ve ülkemizin kendine özgü koşullarını göz önünde bulundurarak köklü değişimleri gerçekleştirme mücadelesi vermektedir. Bu mücadele içinde toplum sağlığının geliştirilmesi, sürdürülmesi, hastalık durumunda sağlığın yeniden kazanılması hemşireliğin temel amaçları arasında yer almaktadır. Hemşireler; din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, birey, aile ve topluma sağlığını kazandırmak, her türlü sağlık hizmetinin kaliteli, ulaşılabilir, sürekli ve en üst düzeyde verilmesi için var güçleriyle çalışmaktadırlar. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra eden hemşireler sağlık hizmeti sunumunda sağlık ekibinin çok önemli parçasıdır. Yukarıda yazılan tüm bilgiler bir mesleğin tanımına ilişkindir. Bir nokta daha var ki, o da hemşireliğin barındırdığı insani duygulardır. İnsanoğlu, hayattaki en önemli zenginliği olan sağlığını kaybettiğini düşündüğü anda derin bir çaresizlik içine düşer. Ve bu çaresizlik anında ona uzanan sıcak bir el, cesaret veren bir iki söz ve güven veren bakışlar demektir hemşirelik. Kimi zaman zor bir operasyonun ardından gözlerini açan bir hastanın yanı başında olmak, kimi zaman bir kemoterapi koltuğundaki kanser hastasının umutsuzluğuna ortak olmaktır. Daha güzel yarınlarda buluşmak umuduyla duygusal, fiziksel ve zihinsel yorgunluk yaşayan, tükenmişlik sendromları ile baş etmeye çalışan yine de mesleğini şefkatle, güleryüzle yapan tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlu olsun.

Detay

Ebeler Haftası
Ebeler Haftası

Ebelik, tarihte anneden kızına geçen bir meslek olarak görülürken sağlık okullarından, sağlık meslek liselerine, yüksekokullara, fakültelere, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan bir meslek olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte ebelik mesleği kendinden emin adımlarla uluslararası platformda da gittikçe kendini daha fazla göstermektedir. - See more at: http://kumlucadh.saglik.gov.tr/tr/214/ebeler-haftasi/#sthash.XFTa1xZ1.dpuf

Detay

90 Gün Projesi
90 Gün Projesi

Ülkemiz sağlık sistemini 21. yüzyıl vizyonuna uygun hale getirmek ve halkımıza hakları olan kaliteli sağlık hizmetini sunmak için aralıksız çalışan Kurumumuz, "90 Gün Çalışmasını" hayata geçirmiştir. 90 Gün Çalışması 'hedeflerle yönetim' ilkesine dayanmaktadır. Çalışma kapsamında İl Genel Sekreterlikleri ve Merkez Teşkilatının koordineli çalışmaları sonucu kamu hastanelerine ilişkin bazı yeniliklerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın tamamlanma süresi 90 gündür.

Detay

Tarihçe
Tarihçe

Kumluca halkının sağlık hizmetlerinin karşılanması için Kumluca Devlet Hastanesi hükümet tabipliği ile birlikte Karatepe üzerinde 35 yataklı olarak 1979 yılında hizmete açılmıştır. Dr. Alim TEZCAN'ın başkanlığında kurulan Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin aktif çalışmaları ve Kumluca halkının desteği hastaneye çok büyük katkı sağlamıştır. 1992 yılında Döner Sermaye Saymanlığı kurularak hizmete devam edilmiştir.

Detay

Sağlık Turizmi Araştırma ve Web Projesi
Sağlık Turizmi Araştırma ve Web Projesi

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği "Sağlık Turizmi Araştırma ve Web Projesi" kapsamında Antalya ilindeki tüm Kamu Hastanelerinin web sitelerinin yenilendiğini ve Sağlık Turizmi için yeni bir web sitesi yapıldığını, video çekimleri yapıldığını ve geniş kapsamlı araştırma projesi başlatıldığını biliyor muydunuz? Burada Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının 2013 yılı doğrudan faaliyet destek program kapsamında "Sağlık Turizmi Araştırma ve Web Projesi" yürütülmektedir. Sözleşme No : TR61/13/DFD-13

Detay

Yararlı Linkler
BİRİMLERİMİZ